Kaltaistasi yritystä etsitään verkosta juuri nyt. Montako uutta asiakasta haluat tavoittaa? Lue lisää! optimaali.fi

Suomen Elämäntapaliitto ry, Helsinki

Elämäntapaliitto on yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö, joka edistää
terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia päihdehaittoja ehkäisemällä.

Elämäntapaliitto rakentaa toimintaansa seuraavien arvojen perustalle:
oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisvastuu sekä
kestävä
kehitys.

Toimintamme päämääriä ovat päihdehaittojen vähentyminen, ihmisten
omaehtoinen, aktiivinen elämä sekä terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka.
search